Принцип та функції маршрутизатора у локальній мережі

Принцип та функції маршрутизатора у локальній мережі

Маршрутизатори  працюють на вищому «мережному» (третьому) рівні мережної моделі OSI, ніж комутатор (або мережний міст) і концентратор (хаб), які працюють відповідно на другому і першому рівнях моделі OSI.

Принцип роботи

Зазвичай маршрутизатор використовує адресу одержувача, вказану в заголовку пакета і визначає по таблиці маршрутизації шлях, яким слід передати дані. Якщо в таблиці маршрутизації адреси немає описаного маршруту, пакет відкидається.

Існують й інші способи визначення маршруту пересилання пакетів, коли, наприклад, використовується адреса відправника, використовувані протоколи верхніх рівнів та інша інформація, що міститься в заголовках пакетів мережного рівня. Нерідко маршрутизатори можуть здійснювати трансляцію адрес відправника і одержувача, фільтрацію транзитного потоку даних на основі певних правил з метою обмеження доступу, шифрування/розшифрування переданих даних і т.д.

Таблиця маршрутизації

Таблиця маршрутизації містить інформацію, на основі якої маршрутизатор приймає рішення про подальше пересилання пакетів. Таблиця складається з деяких записів — маршрутів, в кожній з яких міститься ідентифікатор мережі одержувача (що складається з адреси та маски мережі), адреса наступного вузла, якому слід передавати пакети, адміністративна відстань mdash; ступінь довіри до джерела маршруту та деяка вага запису — метрики. Метрики записів у таблиці грають роль обчисленні найкоротших маршрутів до різних одержувачам. Залежно від моделі маршрутизатора і протоколів маршрутизації, що використовуються, у таблиці може міститися деяка додаткова службова інформація. Наприклад:

Таблиця маршрутизації може складатися двома способами:

  • статична маршрутизація — коли записи в таблиці вводяться та змінюються вручну. Такий спосіб вимагає втручання адміністратора щоразу, коли відбуваються зміни у топології мережі. З іншого боку, він є найбільш стабільним і вимагає мінімум апаратних ресурсів маршрутизатора для обслуговування таблиці.
  • динамічна маршрутизація — коли записи в таблиці оновлюються автоматично за допомогою одного або декількох протоколів маршрутизації RIP, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, nbsp; BGP, та ін. Крім того, маршрутизатор будує таблицю оптимальних шляхів до мереж призначення на основі різних критеріїв — кількості проміжних вузлів, пропускної спроможності каналів, затримки передачі даних і т.п. Критерії обчислення оптимальних маршрутів найчастіше залежить від протоколу маршрутизації і навіть задаються конфігурацією маршрутизатора. Такий спосіб побудови таблиці дозволяє автоматично тримати таблицю маршрутизації у актуальному стані та обчислювати оптимальні маршрути на основі поточної топології мережі. Однак динамічна маршрутизація надає додаткове навантаження на пристрої, а висока нестабільність мережі може призводити до ситуацій, коли маршрутизатори не встигають синхронізувати свої таблиці, що призводить до суперечливих відомостей про топологію мережі в різних її частинах і втрату даних.

Часто для побудови таблиць маршрутизації використовують теорію графів.

Застосування маршрутизатора в локальній мережі

Маршрутизатори   допомагають зменшити завантаження мережі, завдяки її поділу на домени колізій або широкомовні домени, а також завдяки фільтрації пакетів. В основному їх застосовують для об'єднання мереж різних типів, часто несумісних за архітектурою та протоколами, наприклад для об'єднання локальних мереж  Ethernet і WAN-з'єднань, що використовують протоколи xDSL, PPP,  ;т. д. Нерідко маршрутизатор використовується для забезпечення доступу з локальної мережі в глобальну мережу Інтернет, здійснюючи функції трансляції адрес і між мережного екрану.

В якості маршрутизатора може виступати як спеціалізований (апаратний) пристрій, так і звичайний комп'ютер, що виконує функції маршрутизатора. Існує кілька пакетів програмного забезпечення (на основі ядра Linux, на основі операційних систем BSD) за допомогою якого можна перетворити ПК на високопродуктивний і багатофункціональний маршрутизатор, наприклад, Quagga, IPFW або простий у застосуванні PF.

Відгуки та питання про Принцип та функції маршрутизатора у локальній мережі

оцінка покупців
Напишіть відгук
Отлично
Вкажіть ваш email, щоб отримати сповіщення, коли ваш відгук буде розглянуто.
Задайте вопрос
Вкажіть ваш email, щоб отримати сповіщення, коли ваш відгук буде розглянуто.